• Marta Pokorska-Jurek

By(wa)liśmy bardzo dobrzy. Artykuł F5

Rok 2020 był czasem wielkich zmian, wyzwań, strachu. Przemiany związane z pandemią zrewidowały perspektywy, postawy społeczne i konsumpcyjne. Warto zwrócić uwagę też na te pozytywne skutki, które wyzwoliły w nas życzliwość i solidarność. Na całym świecie powstały tysiące grup samopomocowych, projektów, akcji i aplikacji. Czas na małe podsumowanie.

Jak wyglądała polska solidarność w obliczu pandemii? Pod koniec marca naukowcy z Uniwersytetu SWPS przeprowadzili badanie „Społeczeństwo wobec epidemii” na reprezentatywnej grupie Polaków. Wyniki pokazały, że sytuacja epidemiologiczna skłania nas do działań prospołecznych. “Prawie połowa badanych (47,6 proc.) zadeklarowała, że w związku z epidemią pomaga innym osobom, które są w trudniejszej sytuacji niż oni sami. Że nie pomaga, podaje jedynie 15,4 proc. badanych, a 20 proc. nie ma na ten temat zdania” – pisali naukowcy.

Kwartał później, w czerwcu, Havas Media na zlecenie Orange Polska przeprowadziło badanie „Dobroczynność a COVID-19”, które pokazało, że wzrósł poziom solidarności wśród Polaków.

„Epidemia pozwoliła 59 proc. respondentów uświadomić sobie, że ważne jest nie tylko nasze własne zdrowie, ale również wspieranie przyjaciół i rodziny (57 proc.), znajomych (50 proc.) oraz zupełnie obcych osób – wskazało je 46 proc. badanych” – podaje Fundacja Orange.

Co druga osoba pod wpływem doświadczeń związanych z pandemią zdała sobie sprawę, jak cenne jest pomaganie i że dzięki wzajemnemu wsparciu można łatwiej radzić sobie w trudnych czasach.


(...)

dalej na: https://www.f5.pl/spoleczenstwo/w-2020-roku-bywalismy-bardzo-dobrzy-a-w-przeszlosci

14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie