• Marta Pokorska-Jurek

Szkolenie z wystąpień medialnych 9.12.2021